Gratis Oriëntatiegesprek

Het succes van een traject, hangt met name af van de positieve interactie tussen de  coach en de coachee Daarom bied ik je een gratis kennismakinggesprek aan. Nadien kunnen we komen tot een op maat gemaakt contact en traject.

Traject:

Het aantal gesprekken kan varieren van 5-10.
De gesprekken vinden gemiddeld een keer per twee/drie weken plaats en duren 1,5 uur.
De ontwikkelpunten/doelen die geformuleerd zijn, vormen de leidraad voor het gesprek.
De coachee brengt concrete werkervaringen in die hebben geleid tot de vraag om coaching.
Tijdens het gesprek fungeer ik als klankbord, ondersteun je bij de reflectie op je eigen ervaringen en biedt een breder perspectief. Ik ondersteun met relevante literatuur.
De coachee schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag
Alles wat besproken en ingebracht wordt tijdens het gesprek wordt door mij vertrouwelijk behandeld.
Aan het einde van het traject evalueren coachee en coach de samenwerking en de behaalde doelen.

Ervaring